Los bohatera

Wojsko w Turcji pełni nie tylko funkcję „straszaka” dla „wrogich” państw ościennych, rolę znaną z dziewiętnastowiecznych teorii von Clausewitza. Od czasu reform...